Van Beren en Zalmen

Waarom vindt de walvissen en beren tocht in juli en augustus plaats?

Beren hebben gigantische leefgebieden – grizzly beren wel tot 500 vierkante kilomter. Om daar een beer in te vinden is geluk hebben (of veel tijd hebben). Wanneer de zalmen de rivieren optrekken, gaan beren naar deze rijke voedselbron toe en zijn ze dus beter ‘te voorspellen’. Grofweg start de zalmmigratie als eerste in Alaska eindigt (in Canada) zo rond oktober rondom zuidelijk Vancouver Island. Het is dus een kwestie van periode en lokatie.

Wij zoeken plekken die minder bekend zijn maar wel een prima kans hebben om zowel de zalmmigratie als de beren die er gebruik van maken te observeren. En dan is het einde van juli en de maand augustus prima!

Walvissen en Beren wildernisreis
21 dagen begeleide expeditie | 3 augusti 2014

Salmon Migration
Photo: Fred Seller